Aşa şi inima celui iubitor de slavă deşartă

Colectia Filocalia

Precum flacăra focului se ridică neîncetat spre înălţime, mai ales dacă întorci materia care întreţine fo­cul, aşa şi inima celui iubitor de slavă deşartă nu se poate smeri, ci cînd îi spui cele de folos pentru el, se înalţă şi mai mult. Căci mustrat sau sfătuit, el se împo­triveşte cu mînie, iar lăudat şi linguşit, se înalţă în chip păcătos.

Sf. Simeon Noul Teolog, Cele 225 de capete teologice și practice, 44, în Filocalia, vol. 6, trad. Pr. Dumitru Stăniloae, Ed. I.B.M.O., București, 1977, p. 29.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *