Ce înseamnă că era scrisă vina Mântuitorului în latinește, grecește și evreiește

Inscriptia de pe Cruce

„Şi deasupra Lui era scris cu litere greceşti, latineşti şi evreieşti: Acesta este regele iudeilor.” (Luca 23, 38)

Scrisoarea din titlul vinei Mântuitorului L-a arătat pe Cel răstignit ca împărat şi Domn al filosofiei practice, naturale şi teologice. Căci zice că s-a scris în latineşte, elineşte şi evreieşte. Prin latineşte înţeleg filosofia practică, deoarece împărăţia romanilor a fost rânduită, după Daniel, să fie cea mai bărbătească dintre toate împărăţiile de pe pământ; iar propriu înţelepciunii practice, mai mult decât orice, este bărbăţia. Prin elineşte, contemplaţia naturală, deoarece neamul elinilor s-a ocupat, mai mult ca ceilalţi oameni, cu filosofia naturală. Iar prin evreieşte, cunoştinţa tainică despre Dumnezeu, deoarece acest popor a fost închinat în chip vădit lui Dumnezeu, pentru părinţii lui.

Sf. Maxim MărturisitorulCapete gnostice sau teologice, 96 (suta a doua), în Filocaliavol. 2, trad. Pr. Dumitru Stăniloae, Ed. I.B.M.O., București, 2008, p. 247.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *