Denia celor 12 Evanghelii: Hristos, Irod, Pilat, Cezarul, iudeii – un înțeles duhovnicesc

76. Irod ţine locul lucrării patimilor. Pilat pe al deprinderii amăgită de ele; Cezarul pe al întunecatului stăpânitor al lumii; iudeii pe al sufletului. Când deci sufletul, supunându-se patimilor, predă virtutea deprinderii păcătoase, respinge împărăţia lui Dumnezeu şi trece sub stăpânirea aducătoare de stricăciune a diavolului.

Sf. Maxim MărturisitorulCapete gnostice sau teologice, 76 (întâia sută), în Filocaliavol. 2, trad. Pr. Dumitru Stăniloae, Ed. I.B.M.O., București, 2008, p. 189.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *