Denia celor 12 Evanghelii (Strofă din Antifonul al 12-lea)

Denia celor 12 Evanghelii (Strofă din Antifonul al 12-lea)

Legiuitori ai lui Israel, iudei şi farisei, ceata Apostolilor strigă către voi: Iată, Templul pe care l-aţi stricat voi; iată, Mielul pe Care L-aţi răstignit, şi L-aţi dat mormântului. Dar a înviat cu puterea Sa. Nu vă înşelaţi, iudei, că El este Cel ce v-a izbăvit prin mare şi v-a hrănit în pustie. Acesta este viaţa, lumina şi pacea lumii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *