Domnul dezleagă pe cei ferecați

Domnul dezleagă pe cei ferecați – din cartea Mânia și terapia ei după avva Evagrie Ponticul sau Vinul dracilor și pâinea îngerilor

  Domnul dezleagă pe cei ferecați – din cartea Mânia și terapia ei după avva Evagrie Ponticul sau Vinul dracilor și pâinea îngerilor.

   ”Nici lucrurile, nici înțelesurile lor [ca atare] nu încătușează mintea, ci înțelesurile pătimaşe ale lucrurilor. Fiindcă Domnul a făcut şi aurul şi El a făcut şi femeia, și nimic din cele făcute de Dumnezeu nu se împotrivesc mântuirii omului. Mai degrabă desfrânarea şi lăcomia sunt cele ce înlănțuie mintea, întrucât silesc înțelesurile lor să zăbovească în inimă. Fiindcă lucrurile țin legată mintea prin înțelesurile pătimaşe, aşa cum apa ține legat pe cel însetat prin sete și pâinea pe cel flămând prin foame. Din această pricină Doctorul sufletelor nici nu nimiceşte lucrurile, căci El este Făcătorul lor, nici nu sileşte mintea să nu le cunoască, căci ea a fost creată ca să le cunoască. Ci, nimicind prin învăţătura duhovnicească şi porunci patimile, care sunt altceva decât înțelesurile şi lucrurile de la care îşi trag obârşia, slobozeşte mintea din lanţurile care o leagă. Aceasta înseamnă cuvintele psalmului: «Domnul dezleagă pe cei ferecaţi» Psalm 145, 8.” (nota mea – bolduirile și italicizările sunt realizate de mine pentru a scoate în evidență anumite cuvinte)

Schimarhimandrit Gabriel Bunge, Mânia și terapia ei după avva Evagrie Ponticul sau Vinul dracilor și pâinea îngerilor, ediția a III-a, cuvânt înainte și traducere de diac. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2016, p. 44.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EVANGHELIA ȘI APOSTOLUL ZILEI

Evenimente-Duhovnicesti-sidebar2