Duminica a XVI-a după Rusalii – Pilda talanților

Duminica a XVI-a după Rusalii – Pilda talanților

   Duminica a XVI după Rusalii – Pilda talanților. În duminica care tocmai a trecut în cadrul Sfintei Liturghii s-a citit pericopa Pilda Talanților. Ea se găsește la Sfântul Evanghelist Matei. Vi-o prezentăm în continuare.

Şi mai este ca un om care, plecând departe, şi-a chemat slugile şi le-a dat pe mână avuţia sa. Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, altuia unul, fiecăruia după puterea lui şi a plecat. Îndată, mergând, cel ce luase cinci talanţi a lucrat cu ei şi a câştigat alţi cinci talanţi. De asemenea şi cel cu doi a câştigat alţi doi. Iar cel ce luase un talant s-a dus, a săpat o groapă în pământ şi a ascuns argintul stăpânului său. După multă vreme a venit şi stăpânul acelor slugi şi a făcut socoteala cu ele. Şi apropiindu-se cel care luase cinci talanţi, a adus alţi cinci talanţi, zicând: Doamne, cinci talanţi mi-ai dat, iată alţi cinci talanţi am câştigat cu ei. Zis-a lui stăpânul: Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria domnului tău. Apropiindu-se şi cel cu doi talanţi, a zis: Doamne, doi talanţi mi-ai dat, iată alţi doi talanţi am câştigat cu ei. Zis-a lui stăpânul: Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria domnului tău. Apropiindu-se apoi şi cel care primise un talant, a zis: Doamne, te-am ştiut că eşti om aspru, care seceri unde n-ai semănat şi aduni de unde n-ai împrăştiat. Şi temându-mă, m-am dus de am ascuns talantul tău în pământ; iată ai ce este al tău. Şi răspunzând stăpânul său i-a zis: Slugă vicleană şi leneşă, ştiai că secer unde n-am semănat şi adun de unde n-am împrăştiat? Se cuvenea deci ca tu să pui banii mei la zarafi, şi eu, venind, aş fi luat ce este al meu cu dobândă. Luaţi deci de la el talantul şi daţi-l celui ce are zece talanţi. Căci tot celui ce are i se va da şi-i va prisosi, iar de la cel ce n-are şi ce are i se va lua. Iar pe sluga netrebnică aruncaţi-o întru întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.

Un talant în vechime valora destul de mult. Mulți.oameni nu știu exact la ce referă un talant. Probabil.consideră că se referă pur și simplu la o monedă. Așadar un om a primit 5 talanți sau 5 monede, un alt om a primit 2 talanți sau 2 mon3de, iar un al treilea 1 talant sau 1 monedă. Dacă ar fi să traducem pericopa așa cum marea majoritatea a oamenilor.o înțeleg. Însă de fapt nu este așa. Ca atare am considerat că este necesar să preiau un text din wikipedia care prezintă câteva informații interesante despre valoarea unui talant în vechime.

Talantul (latină: Talentum, din greaca veche: τάλαντον «scală, balanță») a fost unul din unitățile vechi de măsură a masei, precum și unitățile corespunzătoare de valoare echivalente cu aceste mase a unui metal prețios. Acesta avea aproximativ masa de apă necesară pentru a umple o amforă. Un talant grec, sau un talant attic, avea 26 kg, un talant roman avea 34 kg, un talant egiptean avea 27 kg, și un talant babilonian avea 30.3 kgPalestina Antică a adoptat talantul babilonian, dar a revizuit mai târziu masa. Talantul greu comun, utilizat în timpul Noului Testament, avea 58.9 kg.”

Așadar un talant repreznta destul.de mult, conform informațiilor pe care tocmai vi le-am prezentat, nu doar echivalentul unei simple monede! Iar conform limbii latine… talantul se scria talentum, sau talent în limba română. Așadar fiecare om primește la naștere 1 talent, 3 talente sau 5 talente. Dacă ar fi numai.sa facem.o.analogie.cu parabola talanților pe care Mântuitorul Iisus Hristos ne-o prezintă. Iar echivalentul în aur a acestor daruri este destul de mare. Aproape 60 kg de aur (nota personală – deși mai normal ar fi trebuit să zicem în argint, fiindcă argintul în vechime era un metal prețios mai scump decât aurul… și acesta era cel folosit ca punct de referință. Din cauza aceasta avem denumirea de „30 de argințî” când se face referire la bani).

Parabola este cât se poate de clară. Din ea aflăm că cei care au avut 5 și respectiv 3 talanți i-au înmulțit, iar cei care au avut doar un singur talant l-a îngropat. Iar cel care și-a îngropat singurul talant pe care îl avea l-a pierdut și pe acela. Stăpânul i l-a dat celui care îi înmulțise și obținuse 10 talanți. Așadar Dumnezeu când ne naștem ne dă cel puțin un talant / adică un talant, iar unii primesc 3 sau 5 sau chiar mai mulți / mai multe talente, iae noi suntem datori să-,l lucrăm / respectiv să le lucrăm. Iar lenea sau nepăsarea noastră ne poate costa mântuirea. Din această cauza și această pilda, ca de altfel toate pildele sau învățăturile Bisericii sunt foarte importante pentru că trag un semnal de alarmă și ne avertizează dacă nu suntem pe drumul cel drept. Și asta pentru a ne îndrepta cât încă mai avem timo, cât încă mai trăim în această lume. Fiindca va veni un timp în care nu vom mai putea lucra.

Sperăm că acest articol vă este de folos! Ne puteți lăsa un comentariu. Doamne, ajută!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *