Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a lăsatului sec de carne)

Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a lăsatului sec de carne) – ultima zi în care se mai mănâncă carne

  Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a lăsatului sec de carne) – ultima zi în care mai mănâncă carne roșie. Săptămâna viitoare se va fi post cu dezlegare la brânză, lapte, ouă și pește (se mănâncă doar carne albă).

    De obicei, din câte știu… la restaurante se servește vinul roșu cu carnea roșie și vinul alb cu carnea albă (adică cu peștele și cu fructele de mare). V-am spus asta fiindcă am vrut să că dau câteva informații referitoare la motivul pentru care am folosit termenii de carne roșie și carne albă în acest context. Intrarea în postul creștin este una treptată, nu este o intrare bruscă. Pentru acomodarea cu noua alimentație. Postul creștin nu este un post care se ține doar fiindcă se obțin beneficii pentru sănătate, deși are efecte benefice și în acest sens. Postul creștin urmărește ca prin dezlipirea de cele materiale, prin dezlipirea de cele lumești, omul să reușească să ajungă la despătimire (o stare ideală) și la unirea cu Dumnezeu care se poate realiza după spovedirea credinciosului și, după caz, iertarea păcatelor și / sau împărtășirea de Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos.

   Pericopa care s-a citit azi la Sfânta Liturghie în duminica Înfricoșătoarei Judecăți:

   „Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale. Şi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile de capre. Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine. Atunci drepţii Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit? Sau însetat şi Ţi-am dat să bei? Sau când Te-am văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat? Sau când Te-am văzut bolnav sau în temniţă şi am venit la Tine? Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut. Atunci va zice şi celor de-a stânga: Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui. Căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi nu Mi-aţi dat să beau; Străin am fost şi nu M-aţi primit; gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi cercetat. Atunci vor răspunde şi ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit? El însă le va răspunde, zicând: Adevărat zic vouă: Întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut. Şi vor merge aceştia la osândă veşnică, iar drepţii la viaţă veşnică.

Aceasta este penultima săptămână înaintea intrării în Postul Paștelui.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EVANGHELIA ȘI APOSTOLUL ZILEI

Evenimente-Duhovnicesti-sidebar2