Începutul Triodului – Duminica 33-a după Rusalii, a vameșului și a fariseului

Începutul Triodului – Duminica 33-a după Rusalii, a vameșului și a fariseului – Sfântul ierarh Tarasie, patriarhul Constantinopolului

Începutul Triodului – Duminica 33-a după Rusalii, a vameșului și a fariseului – Sfântul ierarh Tarasie patriarhul Constantinopolului.

Pericopa vameșului și a fariseului

Doi oameni s-au suit la templu, ca să se roage: unul fariseu şi celălalt vameş. Fariseul, stând, aşa se ruga în sine: Dumnezeule, Îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni, răpitori, nedrepţi, adulteri, sau ca şi acest vameş. Postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte câştig. Iar vameşul, departe stând, nu voia nici ochii să-şi ridice către cer, ci-şi bătea pieptul, zicând: Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului. Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa, decât acela. Fiindcă oricine se înalţă pe sine se va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa.

  Aceasta este prima rugăciune prin care omul ajunge la smerenie. Cele mai ușor de ținute rugăciuni creștine sunt Doamne, miluiește! și Doamne, ajută! cea de-a doua ajungând să fie folosită de creștini și ca modalitate prin care se salută.

   Din această pericopă derivă și rugăciunea Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul! cea mai bună rugăciune care poate fi folosită de orice creștin. Așa cum menționează și Mântuitorul Iisus Hristos „cel ce se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța”. Creștin înseamnă al lui.Hristos, dar pentru a deveni ai lui Hristos trebuie să urmăm încățăturilor lui. Și El a venit pentru a sluji, nu pentru a I se sluji. Iar asta asta trebuie să facă orice creștin. Altfel suntem pe o cale greșită! Cam asta ar fi o tâlcuire destul de scurtă a acestei pericope.

Sfântul ierarh Tarasie, patriarhul Constantinopolului

Cel întru sfinți părintele nostru Tarasie al Constantinopolului, (gr. Ταράσιος), a fost patriarh al Constantinopolului între anii 784-806. A fost acceptat patriarh cu condiția convocării unui Sinod Ecumenic care să tranșeze chestiunea cinstirii icoanelor. Prăznuirea lui se face pe 25 februarie. Aceasta a avut loc pe timpul domniei împărătesei Irina, pe timpul căreia a fost convocat al șaptelea sinod ecumenic pentru restabilirea icoanelor. Erezia iconoclastă sau iconomahă a fost o erezie care a durat pe perioadă destul de lungă și care a primit sprijinul mai multor împărați bizantini. Prin această erezie se susținea ca Dumnezeirea nu poate fi reprezentată pe obiecte, icoane, pereții bisericilor. Însă Fiul lui Dumnezeu întrupat a avut atât o fire omenească cât și o fire dumnezeiască. El cât a trăit pe pământ a avut toate afectele pe care un om le are cât trăiește, mai puțin păcatul. Din aceasta cauza iconoclasmul este cobsiderat o erezie.

Câteva informații le-am preluat de pe site https://ro.orthodoxwiki.org/Tarasie_al_Constantinopolului

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EVANGHELIA ȘI APOSTOLUL ZILEI

Evenimente-Duhovnicesti-sidebar2