Iuda cel rău credincios, cu iubire de argint bolnăvindu-se, s-a întunecat

Iuda cel rău credincios, cu iubire de argint bolnăvindu-se, s-a întunecat – o parte din Troparul ce se cântă în Joia Mare (la Denie / Utrenie)

Iuda cel rău credincios, cu iubire de argint bolnăvindu-se, s-a întunecat – o parte din Troparul ce se cântă în Joia Mare (la Denie / Utrenie), din Sfanta si marea zi de Joi din Saptămâna Patimilor.

Când măriţii ucenici, la spălarea Cinei s-au luminat, atunci Iuda cel rău credincios, cu iubire de argint bolnăvindu-se, s-a întunecat şi judecătorilor celor fără de lege pe Tine, Judecătorul cel drept, Te-a dat. Vezi, iubitorule de avuţii, pe cel ce pentru aceasta spânzurare şi-a agonisit; fugi de sufletul nesăţios, cel ce a îndrăznit unele care acestea asupra Învăţătorului. Cela ce eşti spre toţi bun, Doamne, mărire Ţie”.

Am extras un fragment din Sfânta și marea zi de Joi un pasaj din troparul care se cântă la strana bisericii. Acest fragment mi se pare concludent în ceea ce privește iubirea de bani / iubirea de arginți. Iuda a fost unul dintre cei 12 Apostoli ai Mântuitorului. El era cel care ținea finanțele. El este de asemenea cel care a întrebat de ce s-a cheltuit mirul în momentul când femeia păcătoasă i-a uns capul lui Iisus Hristos, spunând că acesta ar fi putut fi vândut iar banii ar fi putut fi împărțit săracilor. Însă acesra era doar un tertip pentru adunarea banilor. Era adică doar un motiv, o scuză. Citim și unde poate duce această iubire de bani, la întunecarea minții, întunecarea sufletului. Însă și Iuda ar fi fost iertat, dacă s-ar fi pocăit, adică i-ar fi părut rău de faptul că a greșit în fața lui Dumnezeu. Și s-a lepădat de Mântuitorul de 3 ori, doar că acesta nu a ajuns să deznădăjduiască. Creștinului îi trebuie mai multe virtuți, însă 3 sunt virtuțile teologale esențiale pe care Sfântul Apostol Pavel, al 13-lea Apostol, sau Apostolul Neamurilor, le enumeră în I Corinteni capitolul 13: credința, nădejdea (sau speranța) și dragostea (sau iubirea). Iar cea mai mare dintre ele este dragostea, fiindcă Dumnezeu Însuși este Iubire. Iuda ca urmare a deznădăjduit, iar Sfântul Apostol Petru nu, și astfel lui i s-au dat Împărăției Cerurilor, pe care „nici chiar porțile iadului nu le vor birui” (învinge) Matei 16, 18. Cu banii, cei 30 de arginți, cu care a fost vândut Iisus Hristos, fariseii au cumpărat țarina olarului (Gabbata / Pavaj / Pietruit tradus din ebraică) sau dealul Căpățânii (pentru că la baza lui era îngropat capul lui Adam cel vechi – iar Iisus Hristos Îl reprezintă pe Adam cel Nou) pe care a fost răstignit Fiul lui Dumnezeu întrupat.

Dacă dorești să comentezi, ești binevoit. Putem îmbunătăți împreună acest material.

Acest articol a fost realizat ca completare la articolul despre iubirea de bani sau iubirea de arginti cum era cunoscută pe timpul Sfântului Ioan Gură de Aur pe care de asemenea ți-l recomandăm să îl citești.

sursă poză: ro.orthodoxwiki.org / Trădarea lui Iuda Iscarioteanul

Video youtube cu troparul

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EVANGHELIA ȘI APOSTOLUL ZILEI

Evenimente-Duhovnicesti-sidebar2