Milostenia înseamnă cheltuială puțină și câștig mare

„Prisosința voastră să împlinească lipsa acelora, pentru ca şi prisosința lor să împlinească lipsa voastră…” (II Corinteni 8, 14). Şi ce înseamnă ceea ce spune Apostolul? Că primești mai mult decât ai dat! Dăruieşti cele materiale şi primeşti cele spirituale şi duhovniceşti! Dăruieşti bani şi primeşti iertarea păcatelor! Alungi foamea săracului şi el şterge pentru tine mânia lui Dumnezeu! Este un negoţ şi o răsplată care are câştigul mult mai mare şi mai folositor decât cheltuiala. Deoarece cheltuiala se face cu bani, în timp ce în situaţia aceasta câştigul nu se face doar prin bani, ci şi prin iertarea păcatelor, şi prin arătarea înaintea lui Dumnezeu, şi prin Împărăţia Cerurilor, şi prin desfătarea de acele bunuri pe care nici ochiul nu le-a văzut, nici urechea nu le-a auzit, nici mintea omenească nu le-a cugetat (I Corinteni 2, 9).

Sf. Ioan Gură de AurMilostenia, inima virtuțiiîn colecția Cuvinte de Aur, vol. 4, trad. Preot Victor Manolache, Editura Egumenița, Galați, 2012, p. 278.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *