Pericopa vindecării celor 10 leproși și recunoștința samarineanului

Pericopa vindecării celor 10 leproși și recunoștința

Pericopa vindecării celor 10 leproși și recunoștința (Ev. Luca 17, 11-19)

Evanghelia după Luca 17, 11-19

Iar pe când Iisus mergea spre Ierusalim şi trecea prin mijlocul Samariei şi al Galileii, Intrând într-un sat, l-au întâmpinat zece leproşi care stăteau departe, și care au ridicat glasul şi au zis: Iisuse, Învăţătorule, fie-Ţi milă de noi! Şi văzându-i, El le-a zis: Duceţi-vă şi vă arătaţi preoţilor. Dar, pe când ei se duceau, s-au curăţit. Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare slăvind pe Dumnezeu. Şi a căzut cu faţa la pământ la picioarele lui Iisus, mulţumindu-I. Şi acela era samarinean. Şi răspunzând, Iisus a zis: Au nu zece s-au curăţit? Dar cei nouă unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta, care este de alt neam? Şi i-a zis: Scoală-te şi du-te; credinţa ta te-a mântuit.

Pentru cei care nu știu, pericopa reprezintă un anumit pasaj din Sfânta Scriptură sau Biblie (Cartea cărților – se numește așa fiindcă reprezintă o carte care conține mai multe cărți de o mare importanță în mântuirea noastră, a tuturor) care se citește în cadrul slujbelor bisericești, la Utrenie (slujba de dimineață) și la Sfânta Liturghie, din care se pot trage anumite învățături.

Din cadrul pericopei citite azi în cadrul Sfintei Liturghii aflăm că Iisus „mergea spre Ierusalim şi trecea prin mijlocul Samariei şi al Galileii“. Atât Samaria cât și Galilea era un teritoriu iudeu, însă în Samaria populația nu mai era 100% locuită de iudei. Din această cauză iudei de obicei evitau această zonă. Populația iudee era amestecată cu alte populații. Iar în timp ajunsese să se închine la alți zei, adică la idoli.

Pe drum este întâmpinat de 10 leproși. Lepra era, și încă mai este încă, o boală la care nu s-a găsit vindecare. Chiar și în țara noastră a existat o leprozerie în zona Dobrogei. Așadar, revenind, 10 oameni suferind de această boală gravă îl întâmpină pe Iisus în speranța că Acesta îi va vindeca. Binențeles că nu s-au înșelat, Mântuitorul trimițându-i la preoți. Trimiterea la preot semnifica faptul că ei erau vindecați și că preotul confirla acest lucru pentru a putea ieși din etichetarea de lepros și a putea trăi o viață normală. Vă imaginați că era o minune faptul că un lepros s-a vindecat. La Dumnezeu toate îi sunt cu putință! Iar omul prin credința sa și prin schimbarea vieții (părăsirea păcatului) se poate vindeca. „plata păcatului este moartea” conform Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel 6, 23. Dar Dumnezeu „nu dorește moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea sa și să fie viu” conform Iezechiel 33, 11. Din cauza aceasta în mod pedagogic Dumnezeu îngăduie ca omul să fie bolnav pentru ca el să conștientizeze, să se pocăiască (să îi pară rău și să nu mai comită păcatele pe care le-a comis). Pornind de la Adam și Eva, protopărinții noștri, care au căzut din nemurire… ajungând să trăiască în trupuri fizice, muritoare, până la fiecare dintre noi.

Știm că erau 10 leproși și că unul.era cu siguranță samarinean. Nu știm cu siguranță câți din ceilalți 9 erau iudei și câți samarineni. Cert este că doar unul dintre ei s-a întors să mulțumească. Și atunci ca și în toate timpurile recunoșința este un lucru destul de rar. Din această pericopă avem de învățat faptul că fiecare dintre noi trebuie să fie recunoscător lui Dumnezeu pentru binele pe care ni-l face în fiecare zi din viața noastră. Doamne, ajută!

Imaginea folosită reprezintă icoana din duminica în care se citește pericopa vindexării celor 10 leproși. Drept de autor imagine icoană https://comenzi.icoana.net/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *