Predică despre Prorocul Cel Atoatecunoscător, Hristos

Pentru ce cugetați rele în inimile voastre (Matei 9:4)?
Când Domnul nostru și-a îndreptat privirea rostind aceste cuvinte către farisei și cărturari, ei nu uciseseră pe nimeni, nu înșelaseră pe nimeni, nu jefuiseră pe nimeni și – mai mult, ei nici măcar nu scoseseră vreun cuvânt rău asupra cuiva. De ce atunci i-a admonestat Domnul atât de dur, pe când ei nici măcar cu cuvântul nu păcătuiseră? De ce oare? Pentru aceea că deja atunci, gândurile lor erau rele. Iar gândul cel rău este păcat!

Aceasta este înfricoșata veste pe care Hristos o aduce în lume. Cu adevărat, gândul cel rău este chiar rădăcina tuturor relelor, căci înainte ca cineva să spună sau și să facă ceva ce este păcat, el mai întâi a gândit păcatul. Rădăcina tuturor păcatelor este în păcatul din gând. Toate celelalte păcate nu sunt decât rezultatele celui din gând. Cine vrea să-și dezrădăcineze păcatele, trebuie mai întâi să-și dezrădăcineze păcatul din gând.

Cine vrea să împiedece curgerea unei ape care inundă totul trebuie să închidă, să oprească mai întâi locul de unde izvorăște. Prin urmare, nimeni să nu încerce să se îndreptățească! Cum că el nu e păcătos, pentru că „nu a omorât pe nimeni,” că nu a “jefuit” pe nimeni sau că nu a necinstit sau că nu a mințit niciodată pe nimeni! Căci iată suntem cu toții plini de gânduri de ucidere și de pradă și de înșelăciune!

Că nu am comis niciodată aceste păcate cu fapta a ținut doar de milostivirea lui Dumnezeu și de împrejurările exterioare. Dar dacă Dumnezeu ar fi îngăduit și dacă împrejurările ar fi fost de așa natură, cu siguranță am fi comis acele păcate pe care nu le-am avut „decât” în gând! Căci șarpele nu e veninos doar atunci când mușcă, ci și atunci când nu mușcă, căci este purtător de venin în sine. Prin urmare, nu numai că a gândi răul este păcat, dar este încă și păcatul păcatelor și originea tuturor păcatelor: este începutul păcatului și sămânța și rădăcina tuturor păcatelor.

De aceea i-a mustrat Atoatevăzătorul și Atoate cunoscătorul Domn al nostru pe cei care gândeau cele rele: Pentru ce cugetați cele rele în inimile voastre?
O, Doamne Atoatevăzătorule și Atoatecunoscătorule, ajută-ne nouă să ne curățim inimile și mințile de toate gândurile cele rele și necurate, ca așa să fie curate și cuvintele și faptele noastre. Căci a Ta este slava și mulțumita în veci. Amin.

Sf. Nicolae Velimirovici, Proloagele de la Ohrida, vol. I ianuarie-iunie, 24 ian, Ed. Cartea Ortodoxă, 2005.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *