Trezvia – metodă duhovnicească

Am citit din cartea Părintelui Emilianos Simonopetritul – Tâlcuiri la Filocalie – Sfântul Isihie, cuvânt despre trezvie și la paginile 14 și 15 am dat peste un text care mi s-a părut foarte util să-l prezint și cititorilor blogului nostru. Un text care are legătura cu titlul acestei postări. De multe ori ne îndrebăm… Ce este sau ce reprezintă trezvia?

Binențeles că ne imaginăm că înțelegem foarte bine semnificația acestui cuvânt. De exemplu am putea răspundr că trezvia reprezintă o trezire din punct de vedere duhovnicesc. Dar cel mai bine ar fi să citim ce reprezintă trezvia prin prisma părinților duhovnicești.

Trezvia este o metodă duhovnicească.

Cuvântul începe cu termenul trezvie (νῆψις sau nepsis transliterat din limba greacă în limba română), care nu reprezintă un simplu sens nedefinit, ci o lucrare sau, mai binezis, lucrarea, munca vieţii noastre, chemarea noastră apostolică, făptuirea şi viaţa noastră, ba chiar, am zice, răsuflarea noastră, pe care ne-o asigură atmosfera mănăstirească. După cum dacă ne oprim să mai respirăm, aerul vital încetează să mai intre înlăuntrul nostru și vom muri, tot așa dacă ne va lipsi trezvia, fie și numai pentru o clipă, va înceta intrarea în fiinţa noastră a suflării de viaţă făcătoare a Duhului Sfânt. Neavându-L însă pe Duhul Sfânt, ne vom afla într-o atmosferă sufocantă, neharis- matică, fără bucurie, fără tihnă și pace, nu vom simți siguranţă în viaţa noastră, nici Dumnezeu nu va auzi rugăciunea noastră. Trezvia, adică, ne dă putinţa să-L avem pe Dumnezeu.
Cuvântul trezvie (νῆψις sau nepsis) provine de la verbul νήφω sau nefo, care înseamnă «urmăresc cu atenţie, priveghez, sufletul meu nu doarme, ci urmărește plin de viaţă».

Dar înţelesul originar al verbului este «nu beau vin». Nu numai că nu beau, dar înfrânarea şi dârzenia mea ajung până la măsura la care să nu mai primesc nimic în organismul meu: postesc continuu pentru un singur motiv, pentru a urmări pe cineva. Prin urmare, observ priveghetor pe cineva și particip la mişcările lui ca să fiu înştiinţat în toată clipa de acţiunile lui. Cuvântul trezvie are înţelesul privegherii neîncetate, care este o lucrare limpede a minţii.

Text preluat și poză copertă a cărții Tâlcuiri la Filocalie 3 Sfântul Isihie – Arhimandrit Emilianos Simonopetritul – Cuvânt despre trezvie, tâlcuire la Sfântul Isihie, traducere din limba greacă de Ieromonah Agapie (Corbu) – Ed. a 2-a, rev. – Arad: Editura Sfântul Nectsrie 2014.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EVANGHELIA ȘI APOSTOLUL ZILEI