Vinerea Mare: Tropar din Ceasul al III-lea din Triod

Mai înainte de cinstita Răstignire, ostașii batjocorindu-Te, Doamne, oștile cele înțelegătoare (îngerii din cer) s-au spăimântat. Că Te-ai încununat cu cunună de batjocură, Cel ce ai înfrumusețat pământul cu flori. Și cu haină de ocară Te-ai îmbrăcat, Cel ce îmbraci cerul cu nori. Căci cu o rânduială că această s-a cunoscut milostivirea Ta, Hristoase, și mare milă, slavă Ție.

***, Triodul, E.I.B.M.O., București, 2010, p. 628.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *