Înțelepciune – un alt nume prin care Dumnezeu este cunoscut

Înțelepciune – un al nume prin care Dumnezeu este cunoscut sau Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos întrupat

Înțelepciune – un alt nume prin care Dumnezeu este cunoscut, sau Fiul lui Dumnezeu întrupat. Dumnezeu l-a întrebat pe regele Solomon ce își dorește. Și acesta nu a dorit nici bogăție, nici putere, nici orice alt lucru lumesc… ci și-a dorit înțelepciune, și pentru că Dumnezeu este Înțelepciunea lui Dumnezeu i-a plăcut asta. Și ca urmare regele Solomon a primit și celelalte daruri lumești din plin, conform cuvintelor din Sfânta Scriptură care spun: „Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă.Matei 6, 33.

„Înţelepciunea revelată: mărturisirea unui singur Dumnezeu adevărat

   Nu poţi fi înţelept dacă nu ești om al lui Dumnezeu şi dacă nu cultivi o viaţă de evlavie și dacă nu rămâi fidel dimensiunii cultice a existenţei în mijlocul poporului ales: „Începutul înţelepciunii este frica de Domnul; înţelegere bună este tuturor celor ce o fac pe ea. Lauda Lui rămâne în veacul veacului” (Psalmi 110, 10). Astfel, în Vechiul Testament, înţelepciunea se manifestă inclusiv la nivel cultic, eliminându-se posibilita- tea unei înţelepciuni seculare, autonome, aşa cum întâlnim în spațiul grecesc, cel puțin după secolul al IV-lea î.Hr. Iubirea de înţelepciune a evreilor nu este similară celei a grecilor. La evrei filosofia este revelată și ține de natura esențială a monoteismului. Înţelepciunea este un nume al credinţei într-un singur Dumnezeu adevărat și o practică av irtuților și prevederilor cultice care îl ancorează pe om în legământul Acestuia cu poporul Său. În culturile diferite de cea iudaică, a fi înţelept avea în primul rând conotație intelectuală și practică (posesor al unei științe sau al unei cunoaşteri mijlocite de o știință sau un domeniu, precum interpretarea stelelor, viselor, diverselor semne și arte etc.). În limbaj biblic, însă, atunci când întâl- nim termenul „înţelepciune, îl putem vedea și în relație cu înțelepții altor culturi (Daniel 5, 15), dar îl întâlnim mai ales ca expresie a unui ideal al vieții morale, cultice și sociale iudaice, care semnifica unirea omului cu Dumnezeu, exprimată în împărtăşirea omului de înţelepciune, având și sensul larg de cunoaştere a lui Dumnezeu cel Unul.

   Vechiul Testament este o capodoperă a înţelepciunii antice din întregul Orient, tocmai prin acele texte care au în centru înţelepciunea lui Dumnezeu care guvernează asupra omului, asupra vieții sale. „Legea Domnului este fără pri- hană, întoarce sufletele; mărturia Domnului este credincioasă, înțelepțește pruncii” (Psalmi 18, 8).”

Text preluat din cartea „Florilegiu Patristic despre înțeleciune”, selecție texte introducere și comentarii de preot asist. dr. Alexandru Atanase Barna, Ed. Cuvântul Vieții, București, 2923, pp. 22-23. Cartea pe care vi-o recomandăm!

Ilustrație foto: Iisus Hristos: Sofia luminătoare, Înțelepciunea lui Dumnezeu – frescă interioară, sfârșitul secolului al XVI-lea – peretele de bord al altarului bisericii Mânăstirii Sucevița, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților ( copyright Arhiepiscopia Sucevei și Radăuților).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *