Toate acestea ți le va face ție Domnul în aceste șase zile ale zidirii duhovnicești, ale postirii tale

Referitor la paremia care se citește Marți în săptămâna I a Postului Paștelui la Vecernie (Facere 1, 1-13)

Se citește despre zidire, despre starea cea dintâi de cădere și despre făgăduința mântuirii în Domnul nostru Iisus Hristos. Ia aminte și învață! Cazi la Domnul – și El îți va da lumină care va lumina întunericul păcatelor tale, așezând pe reazem trainic gândurile tale care se înviforează și dorințele inimii tale iubitoare de păcat – hotărârea cea bună de a lucra pentru El neclintit și neabătut, va întocmi uscatul și marea, va așeza fiecare lucru la locul său. Atunci vei începe să odrăslești mai întâi verdeață, ierburi și copaci – începutul virtuților, iar apoi și făpturi cu viață – fapte cu desăvârșire duhovnicești și plăcute lui Dumnezeu, până ce, în cele din urmă, vor fi refăcute în tine chipul și asemănarea lui Dumnezeu, așa cum ai fost zidit întru început. Toate acestea ți le va face ție Domnul în aceste șase zile ale zidirii duhovnicești, ale postirii tale, dacă le vei petrece cu luare aminte, cu evlavie și cu inimă înfrântă.

Sf. Teofan Zăvorâtul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an, trad. Adrian și Xenia Tănăsescu Vlas, Ed. Sophia, București, 2015, pp. 41-42.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *