Strămutarea din pământul caldeilor în Haranul Mesopotamiei iar apoi în pământul făgăduinței

Avraam

Fragment din Apostolul zilei:
Link către Apostolul zilei 27.12.2023

Iar el a zis: Bărbați frați și părinți, ascultați! Dumnezeul slavei S-a arătat părintelui nostru Avraam, când era în Mesopotamia, mai înainte de a locui în Haran, 3 Și a zis către el: Ieși din pământul tău și din rudenia ta și vino în pământul pe care ți-l voi arăta. 4 Atunci, ieșind din pământul caldeilor, a locuit în Haran. Iar de acolo, după moartea tatălui său, l-a strămutat în această țară, în care locuiți voi acum, 5 Și nu i-a dat moștenire în ea nici o palmă de pământ, ci i-a făgăduit că i-o va da lui spre stăpânire și urmașilor lui după el, neavând el copil (Faptele Apostolilor 7, 2-5).

O parte din Apostolul citit astăzi la Sfânta Liturghie, parte care reprezintă cuvintele Sfântului Întâi Mucenic și Arhidiacon Ștefan, ne aduce în cugete faptul că fiecare, precum odinioară Avraam, suntem chemați să ne strămutăm din poftele pătimașe mai întâi la o stare neutră între virtute și păcat pentru a dobândi pământul făgăduinței, sau deplinătatea virtuții.

pământul caldeilor – viața pătimașă în care se făuresc și se cinstesc idolii patimilor.

locuitor în pământul caldeilor – cel ce împlineşte încă poftele pătimaşe ale trupului este locuitor în pământul caldeilor.

Haran – 1. etim. peșteri – simțurile; 2. Haranul Mesopotamiei – starea dintre virtute și păcat: cel ce încă nu s-a curățit de înșelăciunea simțirii.

Mesopotamia – 1. starea dintre virtute și păcat; 2. viețuirea ce se mișcă între cele potrivnice, etim. țara dintre râuri;

Pământul făgăduinței – starea umplută de tot binele, de toate virtuţile;

Sf. Maxim Mărturisitorul, Capete gnostice sau teologice (suta a doua), 48, în Filocalia, vol. 2, trad. Pr. Dumitru Stăniloae, Ed. I.B.M.O., București, 2008, p. 223.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *